Page 3 of 3

.NET Fluent Validation ( Model Kontrolü )

Bu makalede .NET için ek bir Nuget paket halinde bulunan Model kontrol için geliştirilmiş fluent interface ve lambda expression desteği olan güzel bir eklentiden bahsetmek istiyorum. Daha önce MVC yada herhangi benzeri Model Driven Architecture (MDA) prensibiyle uygulama geliştirdiyseniz bu mimarilerde Model’lar için validation ASP.NET core’u içerisinde yer alan Data Annotions  ile yapılabilmekte. Fakat bu yöntem ile validation yapıldığı zaman model sayısı arttığında daha karmaşık ve yönetimi zor bir yapı oluşmakta. Bunun yerine validation katmanını business layer’a taşıyıp tek bir yerden kontrolün yapılması ve model domain’in temiz kalması daha kontrol edilebilir bir yapı sağlamakta. Continue reading

Dependcy Injection nedir ( C# ) Ornek? ( IOC )

Dependcy Injection (DI) nedir ? Açıklama ve Örnek uygulama.

Biz yazılımcı arkadaşların genelde yazılım geliştirme denince olayı kodlama olarak düşünüp bir anda başlayıp sonunu getiremediğimiz bir çok proje olmuştur. Tasarım sürecine ayrılan zamanın kayıp olduğunu düşünmek yapılan en büyük hatalardan sadece bir tanesi. Programda tasarım sürecinin kısa tutulması, isteklerin ne doğrultuda geleceğinin iyi değerlendirilmemesi sonucunda karmaşık yapılar içerisine girmek, her istek için kodun farklı yerlerini değiştirmek bu süreci böyle devam ettirirken projemizin doğru çalıştığını varsaymak ve devam etmek ilerde çok büyük sorunlara neden olmaktadır.

Dependcy Injection hakkında konuşmadan önce hangi problemleri çözdüğünü konuşalım,

Continue reading

© 2020 Sinan Bir

Up ↑